Privacyreglement

 1. Gegevens verzamelen
  In ons bedrijf bieden wij gasten de mogelijkheid hun vakantie door te brengen op de camping of in één van de vakantiewoningen(gîtes). Daartoe verzamelen we een aantal gegevens die nodig zijn voor onze verantwoording naar derden of voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering. Deze gegevens verzamelen wij uitsluitend door de ze op te vragen bij onze gasten. Wij verzamelen geen andere gegevens dan de gegevens die mensen zelf aan ons opgeven  en verwerken deze gegevens verder niet. Wij maken geen profielen aan.
  Indien mensen bovenstaande gegevens niet wensen te verstrekken, kunnen wij hen  helaas geen verblijf op onze camping of in één van de gîtes aanbieden.
  Onze website is interactief, het is mogelijk met ons te chatten via de website of een contactformulier in te vullen. Na beëindiging van de conversatie wordt de chat door ons verwijderd.  Gegevens van het contactformulier worden daar niet bewaard maar komen in onze mailbox.
  We brengen een aantal malen per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt gestuurd aan gasten die bij ons hun vakantie hebben doorgebracht en aan mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwsbrief.
  Verder hebben we een Facebookpagina van Chez Philipaud. Deze pagina is openbaar, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de reacties die zij daar achterlaten. Zie verder het privacybeleid van Facebook.
 2. Welke gegevens?
  Van mensen die verblijven op onze camping of die reserveren voor een verblijf in één van onze gîtes, verzamelen wij gegevens.
  Het betreft:
 • NAW-gegevens;
 • Nationaliteit;
 • Bereikbaarheidsgegevens (telefoon, mailadres);
 • Periode van verblijf;
 • Aantal gasten en in geval van kinderen: de leeftijd;
 • In geval van resevering van een gîte: IBAN, i.v.m. terugstorten van de borg.
 • Wensen t.a.v. verblijf (staanplaats, huur van linnengoed, aankomstmaaltijd, overige wensen),
 • Wijze waarop mensen ons hebben gevonden.
 1. Doel van het verzamelen van gegevens
  De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruik voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering, en om te voldoen aan wettelijke eisen.
 • NAW-gegevens en nationaliteit; deze worden naast gebruik voor de bedrijfsvoering opgeslagen om te voldoen aan eisen van de gendarmerie (terreurdreiging). Alleen op hun verzoek worden deze gegevens verstrekt aan de gendarmerie;
 • E-mailadres; deze wordt naast gebruik voor de bedrijfsvoering gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief van Chez Philipaud om mensen op de hoogte te houden van het laatste nieuws over het vakantieverblijf;
 • Gegevens over de periode van verblijf worden verzameld om te voldoen aan eisen van de toeristenbelasting; ze worden geanonimiseerd aangeleverd o.v.v. aantal nachten, aantal personen waarvoor toeristenbelasting verschuldigd is, en totaalbedrag.
 • Alle overige gegevens worden uitsluitend verzameld voor de eigen bedrijfsvoering.

Anders dan hierboven vermeld worden de gegevens niet aan derden verstrekt.

 1. Bewaartermijnen van de gegevens
  De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij dienen.
 • Gegevens die kunnen worden opgevraagd voor de gendarmerie (zie 3) worden volgens de voorschriften 5 jaar bewaard;.
 • Gegevens m.b.t. het verblijf worden bewaard tot de afrekening van de toeristenbelasting, uiterlijk 1 jaar na het verblijf;
 • Gegevens over de wijze waarop u dit vakantieverblijf heeft gevonden, worden geanonimiseerd door ons bewaard gedurende 5 jaar t.b.v. onze bedrijfsvoering;
 • E-mailadressen t.b.v. het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat mensen aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
 • Overige gegevens worden bewaard tot 1 januari van het jaar volgend op het verblijf.
 1. Rechten van de eigenaar van de gegevens
  Mensen hebben te allen tijde recht op inzage, rectificatie of wissen van hun gegevens, tenzij de gegevens bewaard moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  Mensen hebben het recht om bezwaar te maken.
  Bij een verzoek om het toezenden van de nieuwsbrief te stoppen, zullen wij onmiddellijk het e-mailadres verwijderen.
  Verder heeft men het recht op overdracht van de gegevens indien men die wenst over te dragen naar en andere partij.
  Tenslotte: mensen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Facebook Comments